Z čoho sú vyrobené kompostovateľné riady?

Naše kompostovateľné riady sú vyrobené z rôznych materiálov, napríklad z cukrovej trstiny, papiera, kartónu, dreva, alebo z bioplastu. Celý cyklus od získavania týchto surovín, výroby kvalitných ekomateriálov a zhodnocovania už použitých obalov, je priateľský a šetrný k prírode. Všetky naše produkty majú v popise špecifikáciu materiálu, takže vždy budete vedieť, z čoho je daný produkt vyrobený.

Ako sa likvidujú vaše obaly?

Možnosti spracovania odpadu závisia od regiónu, informovanosti a dostupnosti kompostovacích zariadení. Platí, že kompostovateľné obaly sú určené v prvom rade na kompostovanie a sú testované na kompostovanie v riadených podmienkach. Niektoré obaly, napríklad z cukrovej trstiny, bioplastových fólií, papiera alebo palmových listov biodegradujú aj v domácom komposte či na skládke vplyvom počasia. Čas biodegradácie závisí od hrúbky a typu materiálu.

Zložitejšie je kompostovanie bioplastových pohárov alebo príborov. Vyžaduje špecifické podmienky, preto by mal byť vyseparovaný odpad skompostovaný jedným z týchto spôsobov:

  • v elektrickom kompostéri: Podľa veľkosti je elektrický kompostér schopný zlikvidovať denne od 3 kg do 82 kg bioodpadu. Niektoré projekty či inštitúcie (napr. školy) môžu na takýto kompostér získať podporu z eurofondov.
  • v bioplynovej stanici: Ideálne riešenie na veľké podujatia. Bioplynová stanica spracuje riad a obaly spolu so zvyškami jedla a za pomerne malé náklady ich premení na bioplyn a ďalej na elektrickú energiu.
  • v mestskej kompostárni: od roku 2021 majú samosprávy povinnosť separovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Súčasťou tohto odpadu budú môcť byť aj kompostovateľné obaly, okrem obalov z bioplastu. V Spojenom kráľovstve náš partner Vegware od roku 2012 aktívne oslovuje regionálne kompostárne, ktoré tento riad akceptujú. Pomáha tak zákazníkom pripojiť sa k cirkulárnej ekonomike. Vytvoril tiež tzv. Close the Loop – vlastný zber použitých riadov. Na Slovensku závisí akceptovanie použitých bio-riadov na informovanosti tej ktorej kompostárne.
    V Bionele tiež pracujeme na zlepšovaní možností kompostovania, a to formou konkrétnej spolupráce s inštitúciami či osvetou pomocou podujatí (festivaly, vianočné trhy…).

Môžem vaše obaly kompostovať spolu so zvyškami jedla?

Na rozdiel od obyčajného plastu sú ekologické jednorazové riady navrhnuté tak, aby boli skompostovateľné spolu so zvyškami jedla v priemyselnej kompostárni. Bežné obaly z plastu sú kvôli kontaminácii zvyškami jedla nerecyklovateľné. Končia na skládke alebo v spaľovni.

Ako rozoznám kompostovateľný obal od bežného?

Zatiaľ existujú presné normy, ktoré určujú, aké podmienky musia byť splnené, aby sa produkt mohol označiť logom certifikačnej autority. Chýbajú ale normy, ktoré by zakázali označiť slovom compostable, alebo kompostovateľný bežné obaly, vrecká alebo tašky. Za kompostovateľnosť produktu ručí piktogram s certifikačnou autoritou priamo na obale alebo dohľadateľný certifikát.

Kompostovateľné obaly bývajú označené:

  • piktogramom o kompostovateľnosti
  • recyklačným číslom 7 pri obaloch z bioplastu (tento znak ale zahŕňa aj iné plastové materiály)
  • piktogramom pre styk s potravinami.

Aký je rozdiel medzi papierovým pohárom a kompostovateľným papierovým pohárom?

Kompostovateľný pohár je potlačený povolenými farbami a lepený povolenými lepidlami. Nie je bielený chlórom a z vnútornej strany je potiahnutý kompostovateľnou fóliou. Obyčajný papierový pohár môže byť chemicky upravený, pričom ani potlač ani lepidlo nemusia byť ekologické. Rovnako je to aj pri servítkach, baliacom papieri a iných podobných predmetoch.

Aký je rozdiel medzi kompostovateľným a recyklovaným materiálom?

Často sú naše obaly označované za recyklovateľné, alebo rozložiteľné.

Pojem recyklovateľný označuje materiál, ktorý sa po správnej separácii môže znova spracovať. Nie každý materiál je na recykláciu vhodný (jednorazové produkty vôbec). Niektoré materiály sa dajú recyklovať len raz, iné viackrát, no nie donekonečna. Rozložiteľný materiál je široký pojem, pretože každý materiál sa v konečnom dôsledku rozloží na drobné častice. Kompostovateľné materiály musia spĺňať prísne normy, ktoré určujú, za aký čas a za akých podmienok musí takýto obal biodegradovať na povolené látky. Teda na rozdiel od iných materiálov prebehne okrem rozkladu na fragmenty aj proces mineralizácie.

Môžem bioplastový obal hodiť do plastového odpadu?

Nie, bioplast do klasického plastového odpadu nepatrí. Znehodnotil by vyseparovaný plastový odpad.

Je bioplastový obal rozložiteľný vo vode – napríklad v riekach a oceánoch?

Bioplastové obaly zatiaľ nie sú bežne rozložiteľné vo vode. Napriek svojej ekologickosti teda predstavujú vo vodných ekosystémoch hrozbu pre živočíchy. Na trhu sú však už dnes rôzne nové materiály, ktoré sa dokážu rozložiť aj v slanej vode. Problém znečistenia vôd by pomohla vyriešiť väčšia dostupnosť kompostovacích zariadení.

Rozpadne sa obal z bioplastu, ak ho budem doma dlhšie skladovať?

Nie, obal sa nerozpadne. Na svoj rozklad potrebuje vhodné podmienky – špecifickú teplotu, vlhkosť a prítomnosť baktérií. Dlhším skladovaním sa môžu znehodnotiť len tenké produkty, ako sú napríklad vrecká na odpad či tašky. Dlhšie neodporúčame skladovať ani vrchnáky na kávu alebo polievkové misky z kryštalizovaného bioplastu CPLA.