Obaly, ktoré sú určené na spracovanie v komposte, sú prísne testované a kontrolované. Všetky naše produkty prešli certifikáciou, podliehajú medzinárodným normám a sú plne biodegradovateľné v komposte. Každý náš výrobca k svojim produktom dokladá náležité certifikácie, a ak by ste si ich chceli prezrieť, radi vám ich poskytneme.

Obaly a riady sú vyrobené v súlade s nariadením ES č. 1935/2004 o materiáloch vhodných na styk s potravinami. Väčšina našich produktov spĺňa tiež kritériá európskej normy EN 13432, ktorá upravuje podmienky, za akých musia byť obaly biodegradovateľné. Sú bezo zbytku kompostovateľné, pochádzajú zo surovín rastlinného pôvodu a rozkladajú sa na látky bežne sa vyskytujúce v prírode.

Materiály, z ktorých sú vyrobené naše produkty, nepredstavujú žiadne zdravotné riziko pre človeka. Na rozdiel od bežných plastov nevylučujú do jedla škodlivé látky, a to ani pri vyššej teplote. Neobsahujú prídavné látky, ktoré by znehodnotili kompost, a teda predstavujú čisto prírodný produkt.

Akými symbolmi môžu byť označené kompostovateľné obaly?

Ak je produkt vhodný na domáce kompostovanie, môže obsahovať aj jeden z týchto symbolov:

Produkty biodegradovateľné vo vode alebo v pôde nesú aj nasledovné označenie:

Okrem vyššie uvedených symbolov existuje tiež certifikačný systém, ktorý udeľuje certifikát na základe obsahu biomateriálov z obnoviteľných zdrojov.

Medzinárodne sa takýto princíp označuje ako bio-based. Počet hviezdičiek v symbole znamená, aký podiel obnoviteľných surovín daný výrobok obsahuje: