Ekomateriály

Materiály na výrobu kompostovateľných gastro obalov sa vyrábajú z obnoviteľných surovín, alebo sú obnoviteľné suroviny významnou zložkou pri ich kompozícii. V niektorých prípadoch sa využívajú aj suroviny, ktoré by inak skončili ako odpad. Sú to napríklad zvyškové vlákna zo spracovania cukrovej trstiny, opadané palmové listy, alebo agrárne prebytky. Obaly vyrobené z ekomateriálov dokážu v riadených podmienkach biodegradovať na kvalitný kompost. Po použití sa teda vracajú naspäť do prírody a nevytvárajú ťažko likvidovateľný odpad. Kvalitatívne sa rovnajú jednorazovým obalom vyrobeným z bežných materiálov, a dá sa povedať, že v mnohých parametroch ich ešte prevyšujú. Napríklad sú bezpečnejšie a ani vplyvom vysokých teplôt neuvoľňujú do jedla nežiaduce látky

Obyčajné plasty sú za určitých okolností recyklovateľné, no problém v prípade použitých plastových gastro obalov je v tom, že sa nemôžu recyklovať spolu so zvyškami jedla. Museli by sa predtým ako ich vhodíme do separovaného odpadu dokonale očistiť od zvyškov jedla, čo neudržateľne zvyšuje náklady a spotrebu vody. Naopak kompostovateľné obaly, možno v priemyselnom komposte spracovávať aj so zvyškami jedla a iným organickým odpadom. 

Ponúkame Vám stručné porovnanie ekologických vlastností kompostovateľných a bežných obalov na jedlo (z materiálov bez certifikátu kompostovateľnosti): 

Kompostovateľné gastro obaly

Gastro obaly vyrobené z necertifikovaných materiálov

spracovateľné v komposte*, spolu so zvyškami jedla nerecyklovateľné kvôli kontaminácii zvyškami jedla
bezpečné pre styk s jedlom aj pri vysokých teplotách obmedzenia teploty, kvôli prestupu látok z materiálu do jedla
vyrobené z obnoviteľných surovín a s ohľadom na redukciu CO2 (uzavretá uhlíková slučka) výroba závislá na neobnoviteľných zdrojoch
kompostovateľné vrátane farieb, lepidiel a pod. Žiadne nároky na ekologickosť farieb, lepidiel, prímesí…

*po hygienizácii

Bioplasty PLA a CPLA

Základnou surovinou na výrobu PLA je rastlinný škrob, najčastejšie kukuričný, ktorý prechádza procesom kyslomliečneho kvasenia. Zo škrobu vzniká granulát, a ten sa ďalej vo výrobe spracováva na požadovaný typ jednorazového gastro obalu. 

Pri výrobe tohto materiálu vzniká o 79% menej emisií oxidu uhlíka ako pri bežných plastoch. Z PLA sa vyrábajú takmer všetky naše priehľadné gastro obaly a riady, napríklad poháre na studené nápoje alebo misky na šaláty, ale aj jednorazové rukavice, prírezy, sáčky, ekologické tašky a podobne. Tepelná odolnosť týchto produktov je do 40°C. 

Bioplast s tepelnou odolnosťou až do 85°C označujeme ako CPLA. Je to kryštalizovaná forma PLA, ktorá práve vďaka kryštalizácii vytvára pevnejší a tepelne odolnejší materiál. Používa sa na výrobu jednorazových príborov a vrchnákov k pohárom na horúce nápoje alebo k polievkovým miskám. 

Palmový list

Listy pochádzajú z palmy Areca. Prirodzene opadávajú, aby vytvorili priestor na rast nových listov. Zbierajú sa teda až po ich opadnutí zo stromu a následne sa teplom vylisujú do požadovaného tvaru. Pri výrobe ani likvidácii týchto jednorazových riadov nevznikne žiadny odpad. Vo vhodnom prostredí sa do dvoch mesiacov úplne rozložia

Palmové listy sú skvelý ekologický materiál, ktorý sa využíva na výrobu jednorazových tanierov a misiek alebo košíčkov s originálnym dizajnom. Celý proces od zberu palmových listov, výroby riadov až po ich likvidáciu prebieha ekologicky, bez ťažkej infraštruktúry alebo chemických látok. 

Arecové listy sú v určitých kultúrach už po stáročia využívané na jedálenské účely. Pomocou technológií ich ľudia dokázali preniesť aj do modernej gastronómie a vytvoriť z nich ľahučký, ale zároveň dostatočne pevný a odolný jednorazový riad. Je príkladom toho, že aj jednorazový riad môže byť štýlový a prakticky kdekoľvek sa z neho dá vytvoriť pekné, prírodné stolovanie.

Cukrová trstina

Cukrová trstina je rýchlo obnoviteľná surovina. Na výrobu kompostovateľného riadu sa používajú vlákna cukrovej trstiny, ktoré vznikajú ako odpad pri jej spracovávaní a inak by nenašli žiadne využitie. Z cukrovej trstiny sa vyrábajú najmä menuboxy na donášku jedla, taniere, misky a tácky. Výhodou obalov z cukrovej trstiny je ich dobrá teplotná odolnosť, takže sú vhodné na mrazenie, no aj zohrievanie jedla v rúre.

Cukrová trstina je bezpečný ekomateriál, ktorý na rozdiel od polystyrénu neuvoľňuje do jedla škodlivé látky ani pri vysokých teplotách. Obaly z cukrovej trstiny sú paropriepustné, takže sa v nich jedlo nezaparí. V našej ponuke nájdete aj menuboxy z cukrovej trstiny, určené na zatavenie jedla. Veľmi spoľahlivé sú boxy na donášku s PLA laminovaním.

Dobrá spracovateľnosť materiálu poskytuje široké možnosti tvarovania, preto sa z cukrovej trstiny vyrába aj dizajnový jednorazový riad, napr. značky Pacovis. V komposte sa riad z cukrovej trstiny vplyvom správnych podmienok dokáže rýchlo rozložiť. Poskytuje tak ďalšiu ekologickú alternatívu k bežným jednorazovým riadom. 

Papier a kartón

Na výrobu ekologického gastro riadu sa používa surovina z kontrolovaných obnoviteľných zdrojov. Celulóza sa ďalej spracováva na papier alebo kartón a ten ďalej na poháre, kelímky, krabičky a pod. Na báze celulózy sa vyrábajú aj niektoré fólie. 

Nie každý papierový obal alebo riad, môžeme označiť za ekologický. Materiál na bežné papierové alebo kraftové obaly býva chemicky upravený, lepený, farbený alebo laminovaný tak, že síce vyhovuje norme upravujúcej vhodnosť materiálu na styk s potravinami, ale ako odpad môže kontaminovať pôdu alebo vodu. Bežný papierový obal alebo servítka do kompostu nepatrí. 

Papierové poháre a misky na polievku sa vyznačujú veľmi dobrou odolnosťou voči vysokým teplotám.

Drevená dyha

V našom sortimente nájdete drevené príbory z brezovej dyhy alebo obľúbené drevené dyhové lodičky. Drevo je rýchlo obnoviteľný materiál, navyše na výrobu gastro riadu môžu byť použité prebytky. Veľkou výhodou tohto materiálu je jeho výhodná cena. 

Agrárne prebytky

Ekologický, kompostovateľný a kvalitatívne vyhovujúci jednorazový riad je možné vyrobiť z mnohých ďalších odpadových surovín. Vlákna z pestovania paradajok, šupiek zemiakov alebo otruby sú základom pre výrobu kvalitných tácok, či obalov na zeleninu a ovocie.

Pri výrobe ekologických produktov sa veľmi šikovne dajú využiť aj zbytky trávy. Vyrába sa z nej papier na výrobu vreciek, tašiek a kancelárskych potrieb. Nie je teda nutné rúbať stromy a ničiť lesné porasty, drevo môže byť spoľahlivo nahradené aj obyčajnou trávou.